‘Your Home We Care’ is de missie die het Axius-team dagelijks proberen waar te maken; deze missie is gesteund op permanente beschikbaarheid, een eigen technische dienst, financiële transparantie en juridische support.


Permanente beschikbaarheid Het AXIUS-team staat permanent klaar voor alle mogelijke gebeurtenissen rond uw mede-eigendom:

tijdens de kantooruren, ook op zaterdag, is Axius Syndic telefonisch bereikbaar
Axius Syndic heeft kantoren in Oostende, De Haan, Zeebrugge en Nieuwpoort
onze eigen technische dienst, Axius Services, staat in voor eerstelijnstussenkomsten
jaarvullend, 24 uur/365 dagen, verzekert een teamlid permanentie voor noodgevallen


Eigen technische dienst Axius beschikt over een eigen technische dienst, Axius Services.

periodieke onderhoudswerken worden stipt uitgevoerd en opgevolgd; bovendien heeft het Axius Services-team een brede ervaring in de diverse technische problemen die mede-eigendom stelt
Axius Services verzekert eerstelijnstussenkomsten – afhankelijk van de techniciteit van het probleem worden gespecialiseerde aannemers ter plaatse geroepen


Financiële transparantie

het financieel beheer van uw mede-eigendom wordt gevoerd door daarvoor opgeleide medewerkers en wordt gesuperviseerd door Annick Caestecker
het financieel beheer wordt steeds gevoerd door een ander teamlid dan de projectbeheerder die de eindverantwoordelijkheid draagt voor uw mede-eigendom
kostenevoluties en vermogensstaten worden periodiek opgemaakt zodat alle mede-eigenaars op een begrijpelijke manier kennis kunnen nemen van de financiële toestand van de mede-eigendom en bepaalde aandachtspunten in beeld komen


Juridische support

door permanente juridische support worden mogelijke juridische problemen proactief aangepakt: het juridisch beheer wordt gesuperviseerd door Hans Jonckheere
het beheer van de mede-eigendommen wordt gevoerd met voortdurende aandacht voor de wettelijke en statutaire bepalingen en besluiten van de algemene vergadering
gerechtelijke procedures worden zoveel als mogelijk vermeden en worden zo nodig deskundig opgevolgd, dit met aandacht voor kostprijs en kwaliteit van de juridische bijstand